LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 3


3.48. Posa’t a prova. Fixa’t en les paraules següents i escriu un altre mot de la mateixa família que sigui més curt i que acabi amb consonant oclusiva final.
llobató ->
bategar ->
validesa ->
cúbic ->
castigar ->
ceguesa ->
saludable ->
fredor ->
fastigós ->