LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 3


3.42. Per mitjà de la repetició (gos/gossos, atura, Valent, escuats) i la substitució pronominal (li, els hi, hi, l’), recompon aquest petit text, triant en cada cas l'opció adequada.
El meu gos era un d’atura. dèiem Valent perquè era bo, petit, simpàtic i rabiüt. En tenia els morros gruixuts, si fa no fa com tots els d’, els ulls molt vius (quan veies, perquè sempre tenia el serrell, rústec com un fregall, que tapava). També era escuat. Els pastors crèiem que els eren els millors. I com tot bon d’ tenia dos esperons a cada pota, és a dir, dos dits que no feia servir. Semblava un d’aquells de peluix, però em feia un munt de feina, i quan acaronava sempre trobava el cabell aspre i la mirada fidel.

HERMÍNIA MAS i JOSEP-FRANCESC DELGADO: Ulldevellut. La Galera.