LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 3


3.40. Escriu la forma adequada per completar aquestes frases:
a) Havia tingut molts canaris, però ara ja no (els/en) té.
b) A la plana no hi ha avets. Només (els/en) en trobaràs a la muntanya.
c) Com (li/en) dieu, d’aquesta planta: farigola o timó?
d) Oblida-te’n! No (hi/li) donis més voltes!
e) Aquest arròs té poca sal. Afegeix (-n’hi/-li’n).