LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 3


3.39. En aquests consells, hi falta el pronom feble que fa la funció de CRV. Escriu-los amb la forma adequada darrere el verb destacat.




a) Conferència sobre les malalties de transmissió sexual: assistiu.
b) Eleccions de delegats de curs: presenta-t.
c) Debat sobre els contractes temporals: parla amb els companys.
d) Campanya de donacions de sang: col·laboreu.
e) Concurs literari de Sant Jordi: participa.