LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 3


3.38. Completa cadascuna d’aquestes frases escrivint el pronom feble adequat al context.
a) Aquest vestit és molt elegant. Me deixes emprovar? / Deixa-me emprovar.
b) Aquest ordinador ja és molt vell. Te has de comprar un de nou. / Compra-te un de nou.
c) És una campanya benèfica. Nosaltres volem col·laborar. / Vosaltres també hauríeu de col·laborar.
d) A quina hora deu sortir l’avió? saps tu? / Pregunta a l’oficina d’informació.
e) La Joana no ho sap, això. ho hauries de dir. / Digues--ho.