LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 3


3.36. El CI va introduït per la preposició a; en canvi, el CD normalment no porta preposició. Tenint en compte això, escriu les oracions següents amb la forma adequada (posa la preposició a només als CI).
a) El metge va receptar un antibiòtic... (la meva germana / a la meva germana).
El metge va receptar un antibiòtic ().

b) El metge va visitar ...(la meva germana / a la meva germana).
El metge va visitar...()

c) Els revolucionaris van segrestar... (la filla del rei / a la filla del rei).
Els revolucionaris van segrestar... ().

d) L’ambaixador va oferir un present... (la filla del rei / a la filla del rei).
L’ambaixador va oferir un present... ().

e) He deixat els apunts... (un company de l'escola / a un company de l'escola).
He deixat els apunts... ().

f) Un gos salvatge ha mossegat... (un company de l’escola / a un company de l'escola).
Un gos salvatge ha mossegat... ()