LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 3


3.28. Utilitza els noms hipòtesi, obra, magnicidi i notícia com a coreferents de les expressions destacades en cursiva. Tria l'opció correcta.
a) Ramon Llull va escriure 250 llibres; la seva , doncs, és molt extensa.
b) El científic creu que hi pot haver vida a Mart. Aquesta encara s’ha de verificar.
c) El periodista va descobrir que el noi desaparegut era viu, i la es va divulgar ràpidament.
d) Els terroristes van matar la presidenta del país; aquest va exaltar la població.