LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 3


3.27. Les formes això, així, aquí, allà, cosa que, fet que, la qual cosa i altres de semblants poden ser coreferents d’expressions que han sortit anteriorment. Tria la forma adequada per cohesionar les frases següents:
a) Vam entrar al desert fins a arribar al primer oasi; ens esperava el guia.
b) Cada dia tenim baralles; no pot continuar! no es pot viure!
c) S’entrena cada dia per travessar el port nedant; en el seu estat, difícilment podrà aconseguir.
d) Les tropes van cremar els sembrats, va provocar molta fam i una gran mortaldat.