LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 3


3.26. Els pronoms en i hi ens permeten substituir diversos elements de la frase. Escriu l'opció correcta per substituir els elements destacats en cursiva de les frases següents:
a) El professor sempre duia un llibre a classe, i cada dia llegia un fragment del llibre als seus alumnes. → El professor sempre duia un llibre a classe, i cada dia llegia un fragment als seus alumnes.

b) Vaig decidir contractar l’Elvira perquè tenia excel·lents referències de l’Elvira; tanmateix ara em penedeixo d’haver-la contractat. → Vaig decidir contractar l’Elvira perquè tenia excel·lents referències; tanmateix ara me penedeixo.

c) Els lladres van remenar totes les calaixeres, però no van trobar res del que cercaven dins les calaixeres. → Els lladres van remenar totes les calaixeres, però no van trobar res del que cercaven.

d) Ens hauria agradat visitar totes les dependències del palau, però no vam poder accedir a totes les dependències del palau.→ Ens hauria agradat visitar totes les dependències del palau, però no vam poder accedir.