LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 3


3.21. El pronom en pot substituir el complement d’un nom. Substitueix els CN destacats en cursiva en les frases següents, omplint els buits.
Per exemple:
Encara no es coneixen les causes de l’accident. → Encara no se’n coneixen les causes.
a) Només he vist un capítol d’aquesta sèrie televisiva. → Només un capítol.
b) Em faré una fotocòpia d’aquest article tan interessant. → una fotocòpia.
c) He llegit molts poemes interessants de Joan Salvat-Papasseit. → molts poemes interessants.
d) No sé la música d’aquesta cançó. → No la música