LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 3


3.20. Tria entre els pronoms en, hi i ho per completar aquestes frases.
a) Tu saps parlar alemany, però ella no sap.
b) Tu saps qui ho ha fet, però ella no sap.
c) Tu saps anar al restaurant, però ella no sap anar.
d) Abans era molt agradable, però ara no és gaire.
e) Fa una estona era aquí, però ara no és.
f) Si que és, d’espavilat!