LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 3


3.16.Substitueix els complements subratllats per pronoms febles, omplint els buits correctament.
Per exemple:
He de ser a casa seva a les vuit. → Hi he de ser a les vuit.
a) S’ha entrebancat amb un tronc ha entrebancat.
b) Ara torna de la feina → Ara torna.
c) Aquest cotxe no és tan silenciós com diuen. → Aquest cotxe no és tan com diuen.
d) Estic totalment d’acord amb la vostra proposta. → estic totalment d’acord.
e) Aquest producte és més barat que l’altre. → Aquest producte és més que l’altre.
f) Té un germà a les Canàries. → té un germà.
g) Treu un bon rendiment de les seves inversions. → treu un bon rendiment.
h) Ens comprometem a recollir tot el que la gent llenci a terra. → Ens comprometem a recollir tot.
i) Aquesta música ja no agrada gens als joves. → Aquesta música ja no agrada gens.