LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 3


3.11. Llegeix les següents oracions i escull quin element fa la funció d’especificador, quin element fa la funció de nucli i quin element fa la funció de complement en aquests sintagmes nominals:
a) quatre () artistes () extraordinaris ()
b) la () influència () de la lluna ()
c) totes () les() persones () sensibles ()
d) el tercer () visitant () de la casa ()
e) algunes () ciutats () que vau visitar ()