LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 2


2.66. Escriu totes les formes de l’imperfet d’aquests verbs:
commoure
preveure
retreure
asseure's
desplaure
recoure
confondre
estendre