LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 2


2.64. Substitueix les paraules destacades en cursiva per la forma verbal sinònima: ocórrer-se, difondre, concloure, excloure, infondre, concórrer.
a) Aquesta mena de notícies es divulguen com un regueró de pólvora.
a) Aquesta mena de notícies es com un regueró de pólvora.

b) Tranquil, ens vindran al pensament algunes idees!
b) Tranquil, algunes idees!

c) Quan l’entrenadora treu una jugadora de l’equip, no la deixa jugar.
c) Quan l’entrenadora una jugadora de l’equip, no la deixa jugar.

d) Quan hagi escoltat tots els testimonis, el jurat arribarà a la conclusió que l’acusat és culpable o innocent.
d) Quan hagi escoltat tots els testimonis, el jurat que l’acusat és culpable o innocent.

e) Hi ha moltes causes que contribueixen a apujar el preu dels aliments.
e) Hi ha moltes causes que a apujar el preu dels aliments.

f) Determinades notícies produeixen un efecte de por.
f) Determinades notícies por.