LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 2


2.63. Passa al plural les frases següents. Omple els buits amb les paraules que falten:
a) Jo no excloc cap possibilitat. Nosaltres no cap possibilitat
b) Tu em confons amb tants elogis. Vosaltres us amb tants elogis.
c) La manifestació transcorre sense incidents. Les manifestacions sense incidents.
d) Jo refondré enterament el meu escrit. Nosaltres enterament el nostre escrit.
e) Tu descorreràs el teló. Vosaltres el teló.
f) El funcionari el reclourà a la seva cel·la. Els funcionaris el a la seva cel·la.