LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 2


2.60. Substitueix les paraules destacades en cursiva per la forma verbal sinònima: interrompre, admetre, malmetre, retransmetre, debatre, permetre, cometre, comprometre’s.
a) No consentim que no deixeu continuar l’explicació de la professora.
No que l’explicació de la professora.

b) El partit es difondrà en directe per TV3.
El partit en directe per TV3.

c) No t’adones que fas malbé la teva salut?
No t’adones que la teva salut?

d) No us consentirà de fer el que vulgueu.
No us de fer el que vulgueu.

e) No discutiré mai més amb ell sobre política.
No mai més amb ell sobre política.

f) Donaríem la nostra paraula a fer-ho demà mateix.
a fer-ho demà mateix.

g) Va dir que no faria tantes faltes.
Va dir que no tantes faltes.