LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 2


2.57. Torna a escriure les següents paraules amb accent, dièresi o res damunt de la i o la u tòniques:
raim
ungla
cruilla
Lluis
suis
conduint
confus
agrair
peulla
Lluisa
suissa
diurn