LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 2


2.55. Aplica les normes. Torna a escriure aquestes paraules i accentua-les, només si cal.
maniesalgun
segon pessim
seriafenomen
poligonatmosfera
reiemcantavem
neixermetode
conduieuxofer
perquecomedia
pacienciaautobus
atmosfericheroi
seriebustia
intimamenttextil
deienfeble
mutuaplacton