LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 2


2.45. Tria entre ser, estar i haver-hi per escriure la forma verbal correcta i completar aquestes frases:
a) Al parc (és / està / hi ha) una escultura del poeta Jacint Verdaguer.
b) L’escultura de Jacint Verdaguer (és / està / hi ha) al parc.
c) —Que (hi ha / està) la Rosa, a l’oficina?
d) —Saps on (eren / estaven) les claus? A sota de l’armari!
e) Va (ser / estar-se) tres hores estirat a terra.