LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 2


2.43. Llegeix les preguntes que hi ha a continuació i escriu la resposta completant l’espai en blanc amb perífrasis de probabilitat.
a) —Amb què deuen haver tallat el filferro? — amb unes alicates.
b) —On deuen ser ara? — Ara a l’hotel.
c) —Quan deuran tornar? — la setmana vinent.