LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 2


2.42. Llegeix les preguntes que hi ha a continuació i escriu la resposta completant l’espai en blanc amb perífrasis d’obligació.
a) —A quina estació haig de baixar? —Has a l’estació de Sants.
b) —Què haurem de dur per anar al viatge? — roba d’hivern.
c) —Com s’han de dur els gossos? — lligats.