LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 2


2.35. Converteix els noms següents en sigles, escrivint les respostes a continuació.
Per exemple:
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization: UNESCO
a) Europa Unida
b) Estats Units d’Amèrica
c) Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord
d) Central Intelligence Agency
e) Union of European Football Associations
f) Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
g) Boletín Oficial del Estado
h) Organización Nacional de Ciegos Españoles
i) índex de preus al consum
j) unitat de cures intensives
k) digital versatil disc
l) àcid desoxiribonucleic
m) número d’identificació fiscal
n) very important person
o) global positioning system
p) associació de mares i pares d’alumnes
q) impost sobre el valor afegit
r) servei públic
s) requiescat in pacem (en pau descansi)