LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 2


2.33. Els diccionaris enciclopèdics utilitzen abreviatures per indicar la disciplina a la qual pertanyen els termes definits. Escriu als espais buits a quina disciplina pertanyen els termes següents tenint en compte les abreviatures que tenen a continuació.
genètica biol.
medi ecol.
gravitació fís.
feudal hist.
hipotenusa mat.
fórmula quím.
sintagma ling.
gramínia bot.
hipòtesi filos.
fòssil geol.
elegia liter.
teràpia med.
simi zool.
xarxa inform.