LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 2


2.31. Llegeix cadascun dels neologismes següents i escull el significat que li correspongui: internauta, cercatalents, cinta adhesiva, corrector líquid, forfet, mediateca, deslocalització, heliestació.
Persona que s’ocupa d’identificar professionals altament qualificats

Substància blanca que, aplicada amb un pinzell, permet tapar errors comesos en l’escriptura

Usuari de la xarxa informàtica Internet

Tira de plàstic que té una substància adhesiva en una de les cares

Centre que guarda i difon documents en qualsevol mena de suport

Acció de traslladar una empresa d’un país a un altre

Aeròdrom per a vols amb helicòpter

Abonament que dóna dret a fer ús d’unes instal·lacions o d’un servei