LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 2


2.28. Llegeix i completa les frases de més avall amb un circumstancial; escull-ne, en cada cas, un entre els següents: encara que els haguessis avisat; com que encara no eren majors d’edat; si no es deixa en un lloc ben fresc; fa uns cent anys.
a) A l’estiu la fruita, , es podreix de seguida.
b) , no els van deixar entrar al cinema.
c) El treball a la fàbrica, , era molt dur.
d) , crec que no haurien vingut.