LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 2


2.27. Llegeix les frases següents i escriu, completant els espais en blanc, un dels possibles connectors que apareixen entre parèntesis. Escriu-hi els signes de puntuació que calgui.
a) Fa milers de milions d’anys hi devia haver vida a Mart i és possible que ara també hi hagi rastres de vida. ( a més a més, en tot cas, per tant)
b) Deien que era un licantrop un home que es transformava en llop. (ara bé, és a dir, sens dubte)
c) Hi ha diverses maneres d’aprofitar l’energia de la natura. Les centrals solars i les centrals eòliques aprofiten l’energia del sol i la del vent. (respectivament, aproximadament, per exemple, no obstant això)
d) Els clubs grans poden fitxar grans figures; els clubs modestos s’han de conformar a fitxar jugadors molt més barats. (doncs, en canvi, ben mirat)
e) L’actuació de l’àrbitre no va ser gaire afortunada. (sens falta, pel que sembla, o sigui)
f) Les precipitacions van provocar esllavissades entre les dues estacions. El tren va arribar puntual. (en definitiva, no obstant això, en realitat)