LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 2


2.22. Expressa la probabilitat amb una perífrasi verbal (deure + infinitiu), omplint els buits amb les paraules correctes.
Per exemple:
Probablement han tallat el filferro amb unes alicates: Deuen haver tallat el filferro amb unes alicates.
a) Quan va començar a nevar, probablement no eren ni les vuit.
Quan va començar a nevar ni les vuit.

b) Que no l’hagi saludat vol dir que probablement no l’ha conegut.
Que no l’hagi saludat vol dir que .

c) Probablement van anar a dormir molt tard, si encara no s’han llevat!
Probablement / anar a dormir molt tard, si encara no s’han llevat!

d) Al convit probablement eren més de cent persones.
Al convit més de cent persones.