LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 2


2.21. Transforma les expressions destacades en perífrasis d’obligació (haver de + infinitiu) omplint els buits amb les paraules correctes. Per exemple:
Ens vam veure obligats a demanar ajuda: Vam haver de demanar ajuda.
a) Si el conflicte amb el veïnat continua, us veureu obligats a canviar de residència.
Si el conflicte amb el veïnat continua, de residència.

b) Segons les ordenances municipals, ens veiem obligats a tancar el local abans de la una.
Segons les ordenacions municipals, el local abans de la una.

c) Per tirar la fàbrica endavant, s’ha vist obligat a renovar la maquinària.
Per tirar la fàbrica endavant, la maquinària.

d) Ja ets prou gran; tens l’obligació de vestir-te i calçar-te tot sol
Ja ets prou gran, i calçar-te tot sol.