LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 2


2.20. Escriu el verb adequat per a cada una de les oracions següents:
a) Si em telefona la Paula, digues-li que no (estic / hi sóc) . Que em truqui demà al despatx.
b) Dilluns m’operen. El metge diu que (hauré de ser / m’hauré d’estar) cinc dies a l’hospital.
c) El monestir de Poblet (és / està) a la Conca de Barberà.
d) Aquesta pasta (ha de ser / ha d’estar) al foc bullint set minuts justos.