LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 2


2.18. Llegeix les següents frases en castellà i escriu-ne a continuació la traducció al català. Recorda que, en català, els verbs caure, callar, marxar, pujar, seure i riure no són pronominals.
a)Se ha caído al pozo.
.

b) Es mejor que se callen.
.

c) Se marcharán del pueblo.
.

d) El gato se subió al tejado.
.

e) ¿De qué te ríes?
?