LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 2


2.16. Escriu el verb adequat per a cada una d'aquestes expressions de lloc, triant l'opció correcta:
a) Els passatgers (són / estan) a la sala d’espera.
b) A la reunió (estaven / hi havia) tots els delegats.
c) En Miquel (s’estarà / serà) a Londres durant dos anys.
d) La cuina (estava / era) al fons del passadís.
e) Al fons del passadís (hi havia / era) la cuina.
d) Que (està / hi és), la Marta?