LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 1


1.57. Conjuga el present de subjuntiu del verb canviar omplint els buits amb les formes verbals correctes:
Tant de bo que jo no !
Tant de bo que tu no !
Tant de bo que ell/ella no !
Tant de bo que nosaltres no !
Tant de bo que vosaltres no !
Tant de bo que ells/elles no !