LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 1


1.56. Conjuga l’imperfet i el present d’indicatiu del verb estalviar omplint els buits amb les formes verbals correctes:




Abans jo no gaire; ara (jo) força.
Abans tu no gaire; ara (tu) força.
Abans ell/ella no gaire; ara (ell/ella) força.
Abans nosaltres no gaire; ara (nosaltres) força.
Abans vosaltres no gaire; ara (vosaltres) força.
Abans ells/elles no gaire; ara (ells/elles) força.