LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 1


1.55. Converteix les prohibicions en ordres i a l’inrevés, segons correspongui, escrivint correctament les formes verbals:
ProhibicionsOrdres
No te’n vagis
Vagi-se’n
No ens n’anem
Aneu-vos-en
No se’n vagin