LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 1


1.54. Conjuga el condicional del verb anar i l’imperfet de subjuntiu del verb estar omplint els buits amb les formes verbals correctes:
Jo hi si (jo) segur/segura de no perdre’m.
Tu hi si (tu) segur/segura de no perdre’t.
Ell/Ella hi si (ell/ella) segur/segura de no perdre’s.
Nosaltres hi si (nosaltres) segurs/segures de no perdre’ns.
Vosaltres hi si (vosaltres) segurs/segures de no perdre-us.
Ells/Elles hi si (ells/elles) segurs/segures de no perdre’s.