LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 1


1.53. Conjuga el futur del verb anar-se’n i el present de subjuntiu del verb estar omplint els buits amb les formes verbals correctes:

Jo quan (jo) més tranquil.
Tu quan (tu) més tranquil.
Ell/Ella quan (ell/a) més tranquil/tranquil·la.
Nosaltres quan (nosaltres) més tranquils/tranquil·les.
Vosaltres quan (vosaltres) més tranquils/tranquil·les.
Ells/Elles quan (ells/elles) més tranquils/tranquil·les.