LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 1


1.52. Aplica les normes. Completa les paraules següents amb o o amb u:
a) ferr atene jventut
clliran sfrença desmntar
gueny fugiti scar
tssiria srgiment sbornar
guerx trofe plmall
csim avrriment trmentós
sur llera escpia
pdrit totx lice
calrós srtís trimf


b) Esriu el plural de les paraules següents. N’hi ha dues que són invariables.
pagès gros continu individu
europeu dolç text / globus
desig / boig / focus superflu