LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 1


1.49. Aplica les normes.
a) Completa les paraules següents amb a o amb e:
la mànig esquerr
el colz esquerr
una altr vegad
una alzin enorm
un insect terribl
ho truria del dvant
psar el pes psat
un pirat terribl
un altr deut
valuar els avntatges
disfrssar una avria
una fras cèlebr
un calaix i la calixera
nixerà un artist

b) Escriu el plural de les paraules següents:
platja fresca amarga
aigua adreça obliqua
roca groga esponja
raça pasqua llengua