LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 1


1.47. Posa’t a prova. Substitueix el so de la vocal neutra escollint entre les lletres a i e segons correspongui.
a) Un altr di em compraré uns espardenyes.
b) Trurem les cebes i plntarem cballots.
c) L’assssí volia refugiar-se a l’mbaixada.