LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 1


1.44. Converteix les prohibicions següents (negació + verb en subjuntiu) en mandats (imperatiu), escrivint les paraules correctes.
Per exemple:
Prohibició: No facis els deures encara.
Mandat: Fes els deures de seguida
.
a) No vagis al gimnàs avui.
al gimnàs avui.
b) Ara no coguis la carn.
la carn.
c) No begueu d’aquesta aigua.
d’aquesta aigua.
d) No li diguis on són els diners.
on són els diners.
e) No us tragueu el jersei.
el jersei.