LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 1


1.40. Substitueix els mots donats entre parèntesis per aquests altres: ningú, res, cap, gaire, gens, mai i enlloc.
a) Tens (algun) mocador que em puguis deixar?
b) Hi ha (alguna persona) que vulgui fer-ho?
c) Si et pregunten (alguna cosa) , no els responguis.
d) Que treballa (molt) el teu company de taula?
e) Que fa (una mica) de fred a fora?
f) Sabeu si l’han trobat (en alguna banda) ?
g) Si (alguna vegada) necessites els apunts, demana-me’ls.