LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 1


1.39. Substitueix els mots donats entre parèntesis per aquests altres: ningú, res, cap, gaire, gens, mai i enlloc.
a) No tinc (ni un) mocador que et pugui deixar.
b) No hi ha (cap persona) que gosi fer-ho.
c) Estigues tranquil; no els diré (cap cosa) .
d) El meu company de taula no treballa (molt) .
e) A fora no fa (ni mica) de fred.
f) L’han buscat pertot arreu i no l’han trobat (en cap banda) .
g) Gràcies, de moment (cap vegada) no he necessitat els apunts d’un altre.