LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 1


1.38. Relaciona les modalitats secundàries (exclamativa, dubitativa o desiderativa) de la columna de la dreta amb cada una de les oracions següents: