LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 1


1.29. Completa el text que segueix escrivint en el lloc correcte les següents formes de cohesió, seguint les indicacions dels parèntesis:
Repeticions: l'ésser humà, energia, sol, energia, sistema.
Substitucions pronominals: l', -se, -ne, -lo, li.
Conjuncions: encara que, perquè, o que, que.
Enllaços adverbials: quan, finalment, després, primer.
Enllaços pronominals: que.
La recuperació del sol (any 2020)
A l’inici, l’ésser humà depenia del seu entorn natural, i per això (substitució pronominal) admirava i temia. De mica en mica va aprendre a dominar (substitució pronominal), a protegir (substitució pronominal) del fred construint habitatges, a conrear vegetals i a criar animals. El (repetició) era considerat la principal font de vida, i el solstici d’estiu era una gran festa.
(Enllaç adverbial) es va iniciar el procés industrial, (repetició) es va creure superior (conjunció) produïa béns amb escreix, i va començar a contaminar l’entorn amb fums, sorolls, productes residuals, etc. L’important era el consum, i tant (substitució pronominal) feia (conjunció) es cremessin els boscos (conjunció) es morissin els peixos dels rius.
Per a tanta producció i tant consum, feia falta molta energia. El carbó, l’aigua i el petroli ja no eren suficients, i es va descobrir l' (repetició) nuclear. Unes grans centrals convertien l’urani en (repetició). Però diverses falles dels sistemes de seguretat van provocar accidents d’ampli abast (enllaç pronominal) van fer reconsiderar el (repetició) i evitar (substitució pronominal) la generalització.
L’impuls dels governants a les energies alternatives va permetre usar de forma rendible, (conjunció) no exclusiva, l’energia eòlica i, sobretot, la solar: (enllaç adverbial) en grans centrals i, (enllaç adverbial), en petites plaques. (enllaç adverbial), el sol havia tornat a guanyar la batalla.


JAUME COLOMER: «De sol a sol». Cavall Fort, 593-594 (adaptació).