LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 1


1.27. Escull la forma correcta de cada parell segons la gramàtica normativa: