LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 1


1.25. Llegeix les oracions següents i tria en quines els elements no o no pas tenen valor negatiu i en quines no:
Els tallafocs no van servir per aturar l’incendi.
Les aigües del canal són més netes que no pas les de la sèquia.
El general temia que l’enemic no fes un atac per sorpresa.
No en sabem pas res, d’aquests negocis il·legals, nosaltres!