LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 1


1.24. Escull les opcions correctes fins a completar les respostes negatives corresponents. Per exemple:
Que necessiteu alguna cosa? —No, no necessitem res.
a) —Que us sobra una mica de pa? —No, no ens en sobra .
b) —Vols que et prepari algun entrepà per al viatge? —No, no me’n preparis .
c) —Que ha vingut algú, mentre érem fora? —No, no ha vingut .
d) —Has vist el meu jersei en algun lloc? —No, no l’he vist .