LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 1


1.23. Fes expressions intensives amb les estructures següents:
si en ..., de; tan/tanta ... com; d’allò més.
a) Ui, va fer, feina!
b) Us farem la instal·lació aviat puguem.
c) Ves han de passar, gana!
d) L’espectacle va ser entretingut.
e) Òndia, saps, jugar!
f) Aguanta estona puguis.
g) L’operació va ser complicada.