LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 1


1.22. Converteix aquests mandats en prohibicions, escrivint la forma verbal correcta.
Per exemple: Canvia de canal. No canviïs de canal.
a) Copia l’enunciat de l’exercici. l’enunciat de l’exercici.
b) Pronuncia la erra final. la erra final.
c) Enceneu el llum. el llum.
d) Traieu aquest quadre. aquest quadre.
e) Rep-los a casa. a casa.
f) Moveu-vos. .